Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

z-jakiej-racji
6431 8bc9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
z-jakiej-racji
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
z-jakiej-racji
4088 9860 500
Reposted fromwsukience wsukience viaoll oll
z-jakiej-racji
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll

October 04 2018

z-jakiej-racji
7228 2ab6 500
Reposted fromKaviah Kaviah viazielony-rower zielony-rower

October 02 2018

z-jakiej-racji
1929 a687 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

September 30 2018

z-jakiej-racji
2697 2aaf 500
Mała rodzina
Reposted fromdobry dobry viaoll oll
4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaoll oll
z-jakiej-racji
8341 e011 500
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaoll oll

September 26 2018

z-jakiej-racji

September 24 2018

z-jakiej-racji
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
z-jakiej-racji
8759 940d 500
Pamiętam, że z Wyborczej i że są to słowa Teresy Torańskiej.
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaoll oll
z-jakiej-racji
7844 0736 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
z-jakiej-racji
Reposted fromFlau Flau viaoll oll

September 22 2018

z-jakiej-racji
9337 b6c3 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaidylla idylla
z-jakiej-racji
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll

September 19 2018

z-jakiej-racji
0103 8ef3 500
Reposted fromnebthat nebthat viaoll oll
z-jakiej-racji
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaoll oll
z-jakiej-racji
3987 588a 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl