Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

z-jakiej-racji
z-jakiej-racji

September 10 2017

z-jakiej-racji
1368 5548
Reposted frompapaj papaj viaoll oll
5800 1fe7 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viaoll oll
z-jakiej-racji
9119 6cda 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
2350 9bf7 500

aktywa:

no jaki ma brzuszek no!!!:33

September 06 2017

z-jakiej-racji

August 27 2017

z-jakiej-racji
9216 0b17 500
Reposted fromregcord regcord viaoll oll

August 26 2017

z-jakiej-racji
4193 0bb9
Literatura piękna
"Gadu-Gadu 694 najlepsze opisy", Ewelina i Marcin Wasilewscy, 2008
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
1604 9614 500

greatwhiteprivilege:

serbianslayer:

firefoxed:

why would a candle thats already lit want to be with a match

also her being lit is going to eventually melt her and reduce her to nothing

match guy is an abusive sadboy who thinks he’s the victim when candlegirl just wants someone who will keep her alive

im here for this analysis

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaidylla idylla
z-jakiej-racji
5369 97a6
Reposted frompapaj papaj viaoll oll
z-jakiej-racji
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viafantasmagorie fantasmagorie
0105 beb2 500

August 20 2017

z-jakiej-racji
6540 99b6
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viakrzysk krzysk

August 12 2017

z-jakiej-racji
z-jakiej-racji
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viafantasmagorie fantasmagorie

August 09 2017

7436 812a

Bill Wurtz at its finest.

Reposted frommyry myry viaidylla idylla

August 04 2017

z-jakiej-racji

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaidylla idylla

July 28 2017

z-jakiej-racji

July 15 2017

7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl