Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

z-jakiej-racji
I żeby ktoś teraz przyszedł, zadzwonił do drzwi, wziął mnie za rękę, powiedział, że wszystko się ułoży. Że chce spędzać ze mną czas. Wspólnie gotować, pić wino, śmiać się. Chodzić do kina - na głupie filmy też. 
Tak, chcę być najważniejsza. I chcę, by ktoś był dla mnie najważniejszy. 
Hm. O tym drugim marzę nawet bardziej.
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted fromdys dys viaVillentretenmerth Villentretenmerth
z-jakiej-racji
6167 bf9e 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viasorrisole sorrisole

November 10 2017

z-jakiej-racji
2846 789b 500
Reposted fromkaisernorton kaisernorton viaidylla idylla
z-jakiej-racji
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoll oll

November 03 2017

6685 c1a7 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viaoll oll

October 28 2017

z-jakiej-racji
7695 954f
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaboskapersi boskapersi
7701 0709
7679 c38e 500

October 22 2017

z-jakiej-racji
z-jakiej-racji
7843 2b74
Reposted fromeklerrka eklerrka viaoll oll

October 16 2017

9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaoll oll
9995 4049
Reposted fromdivi divi viaeta eta

October 15 2017

z-jakiej-racji
0270 d1f0
Reposted frompastelowe pastelowe viaoll oll
z-jakiej-racji
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
1223 36cc 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaoll oll

October 07 2017

September 30 2017

z-jakiej-racji
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl