Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

z-jakiej-racji

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaoll oll
z-jakiej-racji
Reposted fromFlau Flau viaidylla idylla
z-jakiej-racji
6663 6eb4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafantasmagorie fantasmagorie
z-jakiej-racji
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viafantasmagorie fantasmagorie

September 17 2017

z-jakiej-racji
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaoll oll
4497 58f3
Reposted fromochgod ochgod viaoll oll
z-jakiej-racji
1252 5180
oh, the irony

September 16 2017

z-jakiej-racji
Czy kiedyś przyjdzie wreszcie taki moment, że otworzę oczy rano i pierwszym dojmującym uczuciem nie będzie tak ogromny brak?
— Radka Franczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
z-jakiej-racji
0091 53ff 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaoll oll
z-jakiej-racji
9379 f13c 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoll oll
z-jakiej-racji
7717 53d2 500
z-jakiej-racji
1157 6950 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
z-jakiej-racji
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viaoll oll
z-jakiej-racji
0044 db4a 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaoll oll

September 13 2017

z-jakiej-racji
0834 544e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
5937 4601 500
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaoll oll
z-jakiej-racji
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viaoll oll
z-jakiej-racji
z-jakiej-racji
4115 ae2b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl