Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

z-jakiej-racji
z-jakiej-racji
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viafantasmagorie fantasmagorie

August 09 2017

7436 812a

Bill Wurtz at its finest.

Reposted frommyry myry viaidylla idylla

August 04 2017

z-jakiej-racji

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaidylla idylla

July 28 2017

z-jakiej-racji

July 15 2017

7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaoll oll

July 01 2017

3926 9212
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaoll oll
z-jakiej-racji
0597 4bbe 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll

June 30 2017

z-jakiej-racji
z-jakiej-racji
Reposted fromFlau Flau viaidylla idylla

June 27 2017

z-jakiej-racji
Reposted fromshieep shieep viaoll oll
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

z-jakiej-racji
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaheroine88 heroine88

June 06 2017

z-jakiej-racji
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viaidylla idylla

June 04 2017

z-jakiej-racji
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoll oll

May 24 2017

z-jakiej-racji
There's a club if you'd like to go
You could meet somebody who really loves you
So you go and you stand on your own
And you leave on your own
And you go home and you cry
And you want to die
— The Smiths - How soon is now?
z-jakiej-racji
Reposted frommefir mefir viaoll oll
z-jakiej-racji
1851 78fb 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaHouse House

May 21 2017

z-jakiej-racji
1283 de88
Reposted fromswissfondue swissfondue viaidylla idylla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl