Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

z-jakiej-racji
1922 ea3b 500
Reposted fromswinka swinka viaoll oll
z-jakiej-racji
1152 2e38 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
z-jakiej-racji
2420 8384 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
z-jakiej-racji
2403 4270 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
z-jakiej-racji
2140 4b3a 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
z-jakiej-racji
3836 6d28 500
Reposted fromoll oll

March 02 2019

z-jakiej-racji
4538 4c38 500
Reposted fromgaf gaf viaoll oll
z-jakiej-racji
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoll oll

February 24 2019

z-jakiej-racji
7841 bcec
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
z-jakiej-racji
3049 bdb8
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
z-jakiej-racji
3605 ed26 500
Reposted fromoll oll

February 16 2019

2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaoll oll
z-jakiej-racji
6485 2396 500
Reposted fromsynchronicity synchronicity viaoll oll
z-jakiej-racji
8332 0a2d 500
Reposted fromajema ajema viaoll oll
z-jakiej-racji
8342 b375 500
Reposted fromtichga tichga viaoll oll

February 08 2019

z-jakiej-racji
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll
z-jakiej-racji
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viazielony-rower zielony-rower
z-jakiej-racji
4552 f197 500

November 10 2018

z-jakiej-racji
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl